top of page

קורסים דיפלומטיה ותקשורת באנגלית

NUM-271.jpg

מודל האו"ם או באנגלית Nations United Model מאפשרת למשתתפים לפתח את כישורי הלוגיקה והרטוריקה, הכישורים החברתיים, כישורי משא ומתן, כישורי המחקר וכישורי העמידה מול קהל שלהם. מודל האו"ם היא פעילות בה המשתתפים מייצגים מדינה כשגרירים בוועדה באו"ם שמטרתה פתרון משבר גלובלי. 

מודל האו"ם

NUM-256.jpg

דיבייט או אמנות השכנוע מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות של לוגיקה, רטוריקה, חדות מחשבתית, אימפרוביזציה ותחרותיות בריאה תוך דיון מאורגן על סוגייה במחלוקת. המשתתפים לומדים את החוקים והרטוריקה עליה הצדדים מקפידים תוך הצגת הטיעונים בעד ונגד. בנוסף, 

דיבייט

NUM-236.jpg

מסעות של גיבורים, מיתוסים אדירים, תיאטרון בקול אחד - סיפור הסיפורים היה קיים איתנו משחר ההיסטוריה. המשתתפים לומדים את האמנות העתיקה ומקבלים יכולת לערב קהל באמצעות בניית נרטיב המורכב מאלמנטים ספרותיים ורטוריים וסוחף את הקהל. יתרה מזאת, הם מקבלים ביטוי ליצירתיות שלהם. 

דיבור בפני קהל

NUM-262.jpg

בתכנית זו יקבלו המשתתפים כלים פרקטיים מהמשא ומתן ה"פשוט" וחד־פעמי מול מוכר/ת בחנות דרך שיחות להעלאה במשכורת ועד משא ומתן לטווח ארוך כמו בעולם ההייטק או הדיפלומטיה. בתכנית נלמדת התיאוריה - איך לבצע מחקר והכנה, הצגת עמדת פתיחה, מעבר על פרטים, חלופות מוגדרות והחלפת ערכים - אבל בלי להתפשר על הצד הפרקטי באמצעות תרגול חי בכיתה

bottom of page